250

Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok
A szervezeti struktúra
A szerv vezetői
1.2 A felügyelt költségvetési szervek
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
1.3 Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
1.4 Közalapítványok
A szerv által alapított közalapítványok
1.5 Lapok
Lapok
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Közszolgáltatások
A szerv nyilvántartásai
Nyilvános kiadványok
Döntéshozatal, ülések
A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Pályázatok
Közérdekű adatok igénylése
Közzétételi listák

3. Gazdálkodási adatok
3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A működés eredményessége, teljesítmény
Működési statisztika
3.2 Költségvetések, beszámolók
Éves költségvetések
Számviteli beszámolók
A költségvetés végrehajtása
3.3 Működés
A foglalkoztatottak
Támogatások
Szerződések
Koncessziók
Egyéb kifizetések


Fenti közérdekű adatok közzétételére az alábbi jogszabályok vonatkoznak:EGYSÉGES KÖZADATKERESŐ RENDSZER

Közadatkereső

Önkormányzati intézmények

Általános Iskola 1-4 osztály
Cím: 4503 Tiszarád Kossuth utca 75.

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat
Cím: 4503 Tiszarád Kossuth utca 83/b. (Kemecse Kirendeltsége)

Gondozási Központ Falugondnoki szolgálat

Fogorvosi rendelő Kemecse

Konyha

Faluház - Rendezvények színhelye

Könyvtár az iskola épületében (iskolai és falusi könyvtár)
Cím: 4503 Tiszarád Kossuth utca 75.

Művészeti intézet

Napközi otthonos óvoda
Cím: 4503 Tiszarád Kossuth utca 71.

Orvosi ellátás hetente 2-szer (Vasmegyer –Tiszarád- egy körzet)

Védőnői szolgálat hetente 2-szer (Vasmegyer- Tiszarád –Közös körzet)

Önkormányzati alapítványok

Esély Közalapítvány
Cím: 4503 Tiszarád Kossuth utca 75.