250

Kistérség

Tiszarád Község 1945 után önálló település lett külön községi tanáccsal egészen 1970-ig amikor Tiszarád községet Vasmegyer Községi Tanácshoz csatolták. A közös Községi Tanács 1990 december 31-ig tartott (20 éven át) 1991 január 1-től településünk újra önálló lett.(önálló polgármesteri hivatal jegyzővel). 2004-ben jöttek létre a Kistérségek. Tiszarád az Ibrány-Nagyhalász kistérségekhez lett sorolva. Ide tartozott 4 város és 13 község.Tiszarád mivel 1000 főn aluli település 2008.január 1-től csatlakozott a Beszterec,Újdombrád Körjegyzőségekhek , hogy működését biztosítani tudja. A körjegyzőség megszűnt 2013.feb.28-aval. Létrejöttek a járások 2013.január 1-el. A 2000-en aluli településeknek közös hivatalokat kellett létrehozni szintén a működésük biztosításához. Kék – Beszterec és Tiszarád között jött létre a Közös Hivatal. Kék központtal és Tiszarádi Kirendeltséggel.

Tiszarád a „Kemecsei” Járási hivatalhoz tartozik. Az általános iskola 1-4 osztálya

(Tiszarádon  működik) az „Ibrányi Tankerülethez” tartozik./ KLIK-hez /

Az óvodát az Önkormányzat működteti helyben.