250

Önkormányzati intézmények

Általános Iskola 1-4 osztály
Cím: 4503 Tiszarád Kossuth utca 75.

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat
Cím: 4503 Tiszarád Kossuth utca 83/b. (Kemecse Kirendeltsége)

Gondozási Központ Falugondnoki szolgálat

Fogorvosi rendelő Kemecse

Konyha

Faluház - Rendezvények színhelye

Könyvtár az iskola épületében (iskolai és falusi könyvtár)
Cím: 4503 Tiszarád Kossuth utca 75.

Művészeti intézet

Napközi otthonos óvoda
Cím: 4503 Tiszarád Kossuth utca 71.

Orvosi ellátás hetente 2-szer (Vasmegyer –Tiszarád- egy körzet)

Védőnői szolgálat hetente 2-szer (Vasmegyer- Tiszarád –Közös körzet)